Værdigrundlag og pædagogik

Den pædagogiske praksis tager afsæt i skolens værdigrundlag.

Musikefterskolen er en grundtvigsk efterskole med musikken som omdrejningspunkt. Den rytmiske musik udgør sammen med de boglige fag og samværet i øvrigt grundstammen i skolens undervisningstilbud.

Samværsregler

Den grundlæggende ramme om hverdagen i undervisning og samvær bygger på nogle grundlæggende samværsregler:

  1. Der forventes almindelig god opførsel og en høflig og hensynsfuld omgangstone.
  2. Vi ønsker et miljø fri for alkohol, stoffer og rusmidler. Det er derfor forbudt at medbringe eller indtage øl, spiritus og euforiserende stoffer på skolen. Dette gælder også under transport til og fra skole.
  3. Det er forbudt under opholdet at indtage euforiserende stoffer, også i weekender, der ikke tilbringes på skolen. Vi forbeholder os retten til efter samråd med forældre at lade elever “drugteste” hos en læge.
  4. Der er mødepligt til måltider, undervisning og fællesarrangementer. I det hele taget forventes en åben og medlevende indstilling til skolehverdagen.
  5. Skolen er røgfri. Der ryges ikke på eller omkring skolen.


Ligeværdighed og respekt

Grundreglerne er rammerne om skoleopholdet, men selve indholdet tager afsæt i Grundvigs ord: “Mennesket er ingen abekat skabt til bestandig at efterligne andre”

Musikefterskolens pædagogiske praksis bygger på den anskuelse, at ethvert menneske er noget unikt og specielt og har krav på at blive mødt som sådan med respekt og frisind. Vi ønsker at møde eleverne med tillid og som ligeværdige samarbejdspartnere og deltagere i det projekt, et efterskoleophold er, og vi ønsker at ansvarliggøre og involvere eleverne i forhold til undervisningen, samværet og hverdagen.

Ligeværdighed betyder ikke at lærer og elev er “lige” men at al samvær sker med respekt for hver enkelts integritet og værdighed. Enhver konfliktløsning beror på samtalen. Ved at lytte, reflektere og tale kommer respekten for hinandens synspunkter til udtryk, og det bliver muligt at nå til holdbare løsninger. Skolen vil altid kræve elevens medvirken i løsningen af problemer og konflikter, og vi møder eleverne i tillid til, at de er ansvarlige og positive “medspillere” i en sådan proces.

Samtalen og konfliktløsningen har det udgangspunkt, at alle er forskellige. Løsningerne er således aldrig givet på forhånd og kan ende forskelligt i ellers sammenlignelige konflikter. Vi forbeholder os retten til at behandle eleverne forskelligt, da de netop er forskellige individer.

Inden en elev kan optages skal han eller hun aflægge skolen et besøg. Besøget og en personlig samtale med elev og forældre skal afdække elevens motivation og vilje til at ville indgå positivt i skolens hverdag. Såfremt det efter et sådan besøg vurderes, at eleven ikke vil kunne trives i skolens rammer eller honorere de krav, der stilles, anbefales det eleven ikke at søge optagelse.

Seneste nyt

Musikefterskolen lukket frem til 13. april 2020

Musikefterskolen er i overrensstemmelse med myndighedernes anvisninger forsat lukket frem til den 13. april 2020. Vi klø...

Læs mere her

Generalforsamling på Musikefterskolen er aflyst

Den 1. april skulle Musikefterskolen i Humble have afholdt generalforsamling. Den er desværre aflyst og udskudt på ubest...

Læs mere her

Musikefterskolen lukker i 14 dage

Som konsekvens af regeringens udmelding den 11. marts, har Musikefterskolens ledelse og bestyrelse besluttet at lukke sk...

Læs mere her


Flere nyheder