Værdier

Musikefterskolen er en grundtvigsk inspireret efterskole med musik, sang, dans og drama/teater som omdrejningspunkt. Den rytmiske musik danner sammen med de boglige fag og samværet i øvrigt grundstammen i skolens undervisningstilbud.

Skolen vil med det grundtvigske livs- og menneskesyn som grundlag drive skole og folkeoplysning for unge mellem 14 og 18 år, inden for de rammer lovgivning og bekendtgørelser på området foreskriver.

Det betyder, at:

  1. Åndsfrihed, ligeværd og åbenhed er udgangspunktet for al samvær og undervisning.
  2. Skolen skal udruste og motivere eleverne til at blive aktive deltagere i deres eget liv og det samfund, der omgiver os, – eleverne skal via skoleopholdet bibringes livsmod og livslyst.
  3. Begejstring, undren, nysgerrighed, samt seriøsitet og faglighed søges fremmet gennem skabelse af læringsrum, hvor oplevelser og undervisning spiller sammen i levende vekselvirkning.
  4. Udformningen af skolens pædagogiske praksis og undervisningstilbud skal sigte mod at udfordre og afdække samspillet og forholdet mellem individualitet og fællesskab.
  5. Den rytmiske musik samt sang og bevægelse står centralt i skolens undervisningstilbud og hverdag. Musik, sang og bevægelse bruges således som middel og formidlingssprog til fremme af livsglæde, kreativitet, fællesskab og engagement.


Musikefterskolen er et levende og forpligtende fællesskab

“Mennesket er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd” – sagde Grundtvig. På Musikefterskolen i Humble bliver elevernes hele menneskelige modning og udvikling tilgodeset i såvel skema og læseplaner som skolehverdagens indhold og struktur. For os er det vigtigt at fremelske og styrke elevernes evne til at forundres, undres og glædes over livet og den verden, der omgiver os.

Musik, sang, dans og teater er de fælles sprog, der skal begejstre og være omdrejningspunktet i et levende og forpligtende fællesskab. Den kreative aktivitet og skaberglæde, der er tæt forbundet med musisk udfoldelse, søges udviklet og udnyttet i skolehverdagen, således at elevernes innovative og kreative kompetencer styrkes og udvikles.

Det er skolens mål at styrke elevernes personlige identitet samt give dem oplevelsen og fornemmelsen af at “høre til” i et fællesskab, hvor personlige refleksioner og overvejelser i jagten på egen identitet stimuleres og udfordres. Et levende samspil mellem individualitet og fællesskab skal medvirke til at give eleverne et klart billede af, hvem de er og et ståsted, hvorfra de kan udforske og møde verden.

Det at være et folk med en demokratisk samfundsmodel binder os sammen med andre (folk), der kæmper for retten til at være et frit folk med demokratiske rettigheder. Demokratiet og friheden forpligter os på hinanden. Det kræver af os, at vi påtager os et ansvar i forhold til vore omgivelser og bliver aktive deltagere i vores egen tilværelse.

Det søges at udnytte efterskoleformens muligheder til at fremme medleven og aktiv deltagelse hos den enkelte elev, for herved at anskueliggøre at medleven og deltagelse betyder medindflydelse og ansvar. Gennem en hverdag hvor begreber som fællesskab, tolerance, medleven, medbestemmelse og ansvarlighed hele tiden bringes i spil, opdrages eleverne til aktiv stillingtagen og deltagelse i tilværelsen.

Læs Musikefterskolens vedtægter

Seneste nyt

Kom på MusikCamp 2020

Fra den 26. juli – 1. august 2020 afholder vi vores populære MusikCamp for unge mellem 12 og 15 år, der er vilde med mus...

Læs mere her

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble. Når du og dine forældre besøger os, bliver I vist rundt på skolen af to...

Læs mere her

PåskeCamp bliver PinseCamp

I år er Musikefterskolens PåskeCamp blevet til en PinseCamp pga. COVID-19. Så fremt det stemmer overens med myndighedern...

Læs mere her


Flere nyheder