Udvalg og fællesmøde

For at oplære eleverne i den demokratiske proces og i videst mulig ustrækning give dem medindflydelse på deres egen hverdag nedsættes en række udvalg, der i nogle tilfælde fungerer som kontaktled mellem elever og de forskellige instanser på skolen og i andre tilfælde arbejder med trivsel og arrangementer rettet mod elevgruppen.
Hver uge afsluttes med et fællesmøde fredag eftermiddag. Her er det først og fremmest ugens begivenheder på skolen, der er på dagsordenen, samt et blik ind i den kommende uge. Det sker for at skærpe elevernes opmærksomhed og refleksion over den skolehverdag og det fællesskab, de hver især er en del af.

Elevråd: Elevrådet er det samlende organ, der vælger medlemmer til de forskellige udvalg

Madudvalg: Madudvalget er bindeled til skolens køkken og deltager i møder med køkkenpersonalet om kostplaner, menuer, arbejdsgang i køkkenet mv.. Madudvalget skal viderebringe ønsker og kritik mellem køkkenet og fællesmødet. Madudvalget vælges af fællesmødet og består af to elever.

Fest- og arrangementsudvalg, skolen: Festudvalget er medansvarlige for festlige arrangementer og initiativer, herunder planlægning og aftale med lærere og evt. køkken om de enkelte arrangementer.

Festudvalg, private fester: Der nedsættese et festudvalg som i samarbejde med et udvalg af forældre arrangerer fester uden for skoleregi.

Seneste nyt

Kom på MusikCamp 2020

Fra den 26. juli – 1. august 2020 afholder vi vores populære MusikCamp for unge mellem 12 og 15 år, der er vilde med mus...

Læs mere her

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble. Når du og dine forældre besøger os, bliver I vist rundt på skolen af to...

Læs mere her

PåskeCamp bliver PinseCamp

I år er Musikefterskolens PåskeCamp blevet til en PinseCamp pga. COVID-19. Så fremt det stemmer overens med myndighedern...

Læs mere her


Flere nyheder