Udvalg og fællesmøde

For at oplære eleverne i den demokratiske proces og i videst mulig ustrækning give dem medindflydelse på deres egen hverdag nedsættes en række udvalg, der i nogle tilfælde fungerer som kontaktled mellem elever og de forskellige instanser på skolen og i andre tilfælde arbejder med trivsel og arrangementer rettet mod elevgruppen.
Hver uge afsluttes med et fællesmøde fredag eftermiddag. Her er det først og fremmest ugens begivenheder på skolen, der er på dagsordenen, samt et blik ind i den kommende uge. Det sker for at skærpe elevernes opmærksomhed og refleksion over den skolehverdag og det fællesskab, de hver især er en del af.

Elevråd: Elevrådet er det samlende organ, der vælger medlemmer til de forskellige udvalg

Madudvalg: Madudvalget er bindeled til skolens køkken og deltager i møder med køkkenpersonalet om kostplaner, menuer, arbejdsgang i køkkenet mv.. Madudvalget skal viderebringe ønsker og kritik mellem køkkenet og fællesmødet. Madudvalget vælges af fællesmødet og består af to elever.

Fest- og arrangementsudvalg, skolen: Festudvalget er medansvarlige for festlige arrangementer og initiativer, herunder planlægning og aftale med lærere og evt. køkken om de enkelte arrangementer.

Festudvalg, private fester: Der nedsættese et festudvalg som i samarbejde med et udvalg af forældre arrangerer fester uden for skoleregi.

Seneste nyt

Musikefterskolen lukket frem til 13. april 2020

Musikefterskolen er i overrensstemmelse med myndighedernes anvisninger forsat lukket frem til den 13. april 2020. Vi klø...

Læs mere her

Generalforsamling på Musikefterskolen er aflyst

Den 1. april skulle Musikefterskolen i Humble have afholdt generalforsamling. Den er desværre aflyst og udskudt på ubest...

Læs mere her

Musikefterskolen lukker i 14 dage

Som konsekvens af regeringens udmelding den 11. marts, har Musikefterskolens ledelse og bestyrelse besluttet at lukke sk...

Læs mere her


Flere nyheder