Regler

Det allervigtigste….
De allervigtigste regler, hvis man skal have et efterskoleophold til at lykkes handler om deltagernes tilgang og gensidige forventninger.

Vores forventninger til dig som elev er derfor:

  • At du vil opføre dig, så du kan være dig selv bekendt.
  • At du er modig og nysgerrig i forhold til nye mennesker, indtryk og oplevelser.
  • At du er et varmt og imødekommende menneske, der vil opleve en masse nyt og yde noget for at få et fælleskab til at fungere.

Eleverne kan så til gengæld forvente af os:

  • At vi vil bestræbe os på at se dig som den du er og guide dig til at blive en mere moden og sikker som person.
  • At vil yde det bedste vi kan for at gøre dig dygtigere og klogere.
  • At vi vil forsvare skolens værdier og regler, så alle bliver trygge og får fornemmelsen af at høre til i skolens fællesskab.

Og så de øvrige regler……

Rygning.
Vi ønsker et røgfrit miljø, og skolen er derfor røgfri. Rygeforbuddet for gælder også i skolens omegn og lokalsamfundet.

Alkohol og rusmidler
Vi ønsker et miljø fri for alkohol, stoffer og rusmidler. Det er derfor forbudt at medbringe eller indtage øl, spiritus og euforiserende stoffer på skolen. Dette gælder også under transport til og fra skole.

Det er forbudt under opholdet at indtage euforiserende stoffer, – også i weekender der ikke tilbringes på skolen. Vi forbeholder os retten til efter samråd med forældre at lade elever “drugteste” hos en læge.

Retningslinier ved elevers sygdom.
Hvis en elev bliver syg, skal han/hun kontakte vagtlæreren. Det er dagvagten, der er den “sygdomsansvarlige”.

Eleven melder sig syg til dagvagten kl. 07.00. Vagten tilser eleven og tager temperaturen hurtigst muligt efter sygemeldingen. Derudover tilses eleven mindst en gang i løbet af formiddagen, en gang i løbet af eftermiddagen og en gang i løbet af aftenen (aftenvagten). Evt yderligere tilsyn foretages efter vurdering af sygdommens karakter og elevens behov.

Vagtlæreren vurderer, hvorvidt hjemmet skal kontaktes. Ved alvorligere sygdom, der ikke har udsigt til at kunne klares med få dage i sengen opfordres til, at eleven hentes hjem.

Udlevering af medicin registreres i et hæfte ved 1.hjælpskassen.

Det er vagten, der vurderer om eleven skal have lægehjælp og evt. kontakter lægen. Lægen bruges kun i akutte tilfælde, ellers henvises til egen læge i hjemrejseweekender. Sendes en elev til lægen eller på skadestuen informeres hjemmet af vagtlæreren.

Hvis en elev er syg, skal han/hun som hovedregel holde sengen resten af dagen.
Kontaktgruppen sørger for mad og oprydning efter denne.

Ved alvorligere sygdomstilfælde orienterer/informerer den afgående vagt den kommende. Også aftenvagten går en sygerunde.

I tilfælde af hyppig eller længerevarende sygdom snakker kontaktlæreren (og evt. forstanderen) med den pågældende elev og tager evt. kontakt til hjemmet.

Regler for midlertidig flytning af værelser.
Eleverne skal som hovedregel sove på deres egne værelser. Der kan dog i enkelte tilfælde dispenseres. Til hverdag kan to fra samme gang, der sover alene, få lov at sove i samme værelse. Det noteres af hensyn til brandsikkerheden i dagbogen, hvor eleverne sover.

I weekender kan to, der bor alene flytte sammen.
Der kan gives tilladelse til, at man sover tre på et værelse, der hentes evt. ekstra madras.
Der laves brandliste, så vagten ved hvem, der sover hvor.

Eleverne skal huske at lave aftale om lån af værelseskammeratens seng, hvis en anden skal sove i den.

Lånte madrasser bringes tilbage i forbindelse med søndagsrengøringen.

Gæsteregler.
Elever kan på skolen modtage besøg af familie eller venner. Dog bør besøg vente til hen i september, når alle kender hinanden.

Der gælder flg. besøgsregler:
Kun anmeldt besøg.
Besøg skal altid aftales med vagten og skrives i bogen.
Besøgende skal altid melde sig til vagten ved ankomst.
Besøg på hverdage er fortrinsvis i fritiden, og når der ikke er fællesarrangementer.

Eleverne må gerne have overnattende gæster i weekenden når:
– besøget er aftalt i god tid, og weekendvagterne har givet tilsagn
– gæsten deltager i weekendens aktiviteter
– gæsten er bekendt med og følger skolens regler
– eleven er ansvarlig for sin gæst
– eleven selv aftaler hvordan overnatning foregår (hvis gæsten er af samme køn som eleven aftales overnatning med værelseskammeraten. Er gæsten af andet køn laves aftale om at låne en seng på en anden gang)
– Overnattende gæster skal være nær familie eller kammerater i “efterskolealderen”

Rengøring m.v.
Det er en del af skolens pædagogiske praksis, at de, der bruger lokaler og faciliteter, selv holder orden og gør rent efter sig.

Før de store ferier er der ekstra-rengøring ved alle elever samt de lærere, der er til stede.

I weekenderne gør weekendeleverne rent, hvor de har været.

Seneste nyt

Kom på MusikCamp 2020

Fra den 26. juli – 1. august 2020 afholder vi vores populære MusikCamp for unge mellem 12 og 15 år, der er vilde med mus...

Læs mere her

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble. Når du og dine forældre besøger os, bliver I vist rundt på skolen af to...

Læs mere her

PåskeCamp bliver PinseCamp

I år er Musikefterskolens PåskeCamp blevet til en PinseCamp pga. COVID-19. Så fremt det stemmer overens med myndighedern...

Læs mere her


Flere nyheder