Kontakt- og huslærer

Kontaktlærersystemet
For at skabe tryghed og trivsel for den enkelte elev laver vi kontaktgrupper med 8 – 9 elever i hver gruppe. Kontaktgruppen er elevens primære “netværk” med voksen tilknytning på skolen, – et overskueligt, trygt holdepunkt. Kontaktgrupperne har deres faste bord i spisesalen, hvor de hver dag indtager de tre hovedmåltider sammen.

Til hver kontaktgruppe tilknyttes en kontaktlærer, der skal støtte, hjælpe og vejlede eleven i alle spørgsmål, hvor han/hun har behov. Kontaktlæreren “holder øje” med sine elever og involveres altid, hvis der opstår problemer eller konflikter, der implicerer vedkommendes kontaktelever.

Kontaktlæreren har kontakten til hjemmet, og er således bindeled og nærmeste informationskilde og samarbejdspartner til forældrene.

Ved forskellige lejligheder hen over året afholder kontaktlærer og gruppe et eftermiddags-/aftenmøde. Møderne er fastlagt på årsplanen, men kan også arrangeres efter behov. Der “udarbejdes en dagsorden,” hvor punkterne fortrinsvis handler om den enkeltes og gruppens trivsel samt emner fra skolens dagligdag. Møderne og samværet i gruppen skal styrke den enkelte elevs fokus og selvværd i forhold til deltagelse i fællesskabet. Endelig skal møderne have et fremadrettet perspektiv og hjælpe eleverne til en erkendelse af muligheder for indflydelse og påvirkning i forhold til skolens daglige liv og den samlede elevfloks trivsel.
Kontaktlæreren kan inddrages i studie- og erhvervsvejledningen, såfremt vejlederne finder det aktuelt.

Huslærersystemet
Til hver boenhed er knyttet 1- 2 huslærere afhængig af enhedens størrelse. Det er huslærerens opgave at hjælpe eleverne med at skabe en god, tryg og en hjemlig atmosfære i husene. Huslæreren udarbejder sammen med eleverne husorden og samværsregler for huset og er ansvarlig for at den daglige rengøring og oprydning er sat i system og fungerer. Huslæreren taler med elever om ophængning, udsmykning af gange og værelser i forhold til brandsikkerheden. Huslæreren kan også iværksætte arrangementer, der kan fremme trivslen i et hus.

 

Seneste nyt

Besøgsdag erstatter Efterskolernes dag

Efterskolernes dag er som landsdækkende begivenhed aflyst. Efterskoleforeningen har dog givet tilladelse til at afholde ...

Læs mere her

Efterskolernes dag 2020

Søndag den 27. september kl. 11:00 - 18:00 holder Musikefterskolen i Humble åbent hus i forbindelse med Efterskolernes d...

Læs mere her

Kom på MusikCamp 2020

Fra den 26. juli – 1. august 2020 afholder vi vores populære MusikCamp for unge mellem 12 og 15 år, der er vilde med mus...

Læs mere her


Flere nyheder