Hverdag

Hverdagen tilrettelægges med undervisning, praktiske gøremål, aktivitetstilbud, og samvær/fritid.

Eleverne er i princippet selv ansvarlige for at komme op om morgenen, men hentes, såfremt de udebliver fra morgenmaden.

Eleverne møder til morgenmaden kl. 07.30. Der er mødepligt til morgenmad, middagsmad og aftensmad.

Eleverne indtager måltiderne i deres kontaktgrupper (se kontakt-, hus- og teamlærersystemet i menuen andet steds på hjemmesiden). Det er formålet at skabe en slags “familiemåltider”, hvor samværet og maden får opmærksomhed, og måltidet bliver et samlingspunkt om noget rart.

Efter morgenmaden afholdes morgensamling. Samlingen forestås af lærerne, der er ansvarlig for et indslag af 10 – 15 minutters varighed. En god historie, et digt, et musisk indslag eller andet – et “åndeligt pust” der giver anledning til refleksion og dagen en god start. Endvidere synges altid mindst to sange fra Højskolesangbogen eller DGI sangbogen. Læreren kan vælge at inddrage elever og elevindslag/optræden i samlingen.

To gange om ugen afholdes fortælletime med aktuelle emner, musikhistorie, eller kulturfag som overskrift.

Skemaet indrettes så de enkelte fagmoduler er af længere (2-3 timers varighed). Det giver mulighed for at dosere og tilpasse undervisningen i de enkelte fag, så der bliver tid til fordybelse. Hverdagen får en “naturlig” arbejdsrytme og sammenhæng, så man ikke konstant skifter fag og skal omstille sig til noget nyt.

Vi ønsker at fastholde og udvikle gode fysiske rammer om samvær og undervisning, og vi ønsker at henlede elevernes opmærksomhed på betydningen af et ordentligt miljø. For at fremme elevernes ansvarlighed over for de fysiske rammer deltager de i praktiske gøremål som rengøring, almindelig vedligeholdelse og køkkenarbejde. Skolen skal fremstå ryddelig og ordentlig, og vi ønsker at lære eleverne glæden ved at holde “deres” skole i præsentabel stand.
Daglig oprydning og evt. lettere rengøring af elevernes værelser foregår efter aftale mellem huset og huslæreren. Der gøres grundigt rent på værelserne en gang om ugen.
Rengøring af fællesområder sker hver dag efter nærmere planlægning.

Eleverne deltager i perioder i køkkenarbejdet. I disse perioder fritages de for den almindelige undervisning. I køkkenet stifter eleverne bekendtskab med alle arbejdsfunktionerne i et storkøkken, og inddrages i videst mulig omfang i planlægning af arbejdet. Eleverne inddrages i overvejelser om kosten, madens kvalitet, økologi og bæredygtighed. De kan komme med menuforslag, og de inddrages i betragtninger om sund og varieret kost.

I ugeskemaet er indlagt tid til understøttende undervisning og lektielæsning. Lærerne kan book deres klasser til forberedelse eller feed-back

Ca. 1-2 gange månedligt afholdes fællesaften med koncerter, foredrag, teater eller optræden af udefra kommende kunstnere. Arrangementet kan være åbent og have deltagelse af lokale borgere og evt. forældre.

Aftnerne er fritid. Skolens rammer inviterer til et aktivt og kreativt fritidsliv. Vi støtter elevinitiativer, der kan skabe en indholdsrig fritid. Endvidere hjælper vi eleverne i gang med at etablere fritidsbands i det omfang, det ikke sker af sig selv. Det er skolens politik, at lokaler og faciliteter i videst muligt omfang skal være tilgængelige for eleverne i fritiden.

Dagen slutter kl. 22.30, hvor alle begiver sig til deres boafsnit og gør klar til natten. Kl. 22.45 går vagtlærerne godnatrunde. Eleverne skal gå i seng på dette tidspunkt.

Seneste nyt

Kom på MusikCamp 2020

Fra den 26. juli – 1. august 2020 afholder vi vores populære MusikCamp for unge mellem 12 og 15 år, der er vilde med mus...

Læs mere her

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble. Når du og dine forældre besøger os, bliver I vist rundt på skolen af to...

Læs mere her

PåskeCamp bliver PinseCamp

I år er Musikefterskolens PåskeCamp blevet til en PinseCamp pga. COVID-19. Så fremt det stemmer overens med myndighedern...

Læs mere her


Flere nyheder