Tysk

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne lærer at forstå talt og skrevet tysk, og at de kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt kultur og samfundsforhold i tysktalende lande.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelser, indsigt og samarbejde, samt styrke elevernes aktive deltagelse i timerne. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur i deres fremtidige uddannelse.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Mundtligt:
Sproget som kommunikationsmiddel er i centrum, så undervisningen foregår så vidt muligt på tysk. Dette skal være med til at eleverne lærer at udtrykke sig forståeligt, hvad angår udtale og sætningsopbygning. Der arbejdes med aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter, der er med til at opbygge et præcist og varieret ordforråd. Undervisningen skal sætte eleverne i stand til at vælge lyttestrategier i forhold til en given situation, så de kan forstå og udtrykke sig i mødet med tysktalende personer. Undervisningen skal bevidstgøre eleverne om sproglige nuancer og stillag, så de kan anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes.

Skriftligt:
Der arbejdes med forskellige teksttyper fra bøger, blade, Internet, film og musikvideoer.
Computeren bruges til tekstbehandling, informationssøgning, stavekontrol og grammatikøvelser.
I grammatik arbejdes der med sprogets opbygning, centrale sætningsled, ordklasser og bøjningsmønstre, som sætter eleverne i stand til at udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog.
I forbindelse med det skriftlige arbejdes der med skriveprocessen fra idéfase til færdig tekst.

 

Seneste nyt

Koncert: Uddøde fuglekald og ambient krautrock

Uddøde fuglekald og ambient krautrock med fussionsjazzede udskejelser. Der er lagt op til en musikoplevelse ud over det ...

Læs mere her

Bo Stief spiller på Musikefterskolen

Onsdag den 2. oktober gæster den verdenskendte bassist Bo Stief Musikefterskolen i Humble. Bo Stief er den måske mest al...

Læs mere her

Kom til unikke og anderledes koncerter på Musikefterskolen

Efterårets koncertprogram på Musikefterskolen i Humble byder på enestående koncertoplevelser lige fra dekonstrueret bras...

Læs mere her


Flere nyheder