Tysk

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne lærer at forstå talt og skrevet tysk, og at de kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt kultur og samfundsforhold i tysktalende lande.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelser, indsigt og samarbejde, samt styrke elevernes aktive deltagelse i timerne. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur i deres fremtidige uddannelse.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Mundtligt:
Sproget som kommunikationsmiddel er i centrum, så undervisningen foregår så vidt muligt på tysk. Dette skal være med til at eleverne lærer at udtrykke sig forståeligt, hvad angår udtale og sætningsopbygning. Der arbejdes med aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter, der er med til at opbygge et præcist og varieret ordforråd. Undervisningen skal sætte eleverne i stand til at vælge lyttestrategier i forhold til en given situation, så de kan forstå og udtrykke sig i mødet med tysktalende personer. Undervisningen skal bevidstgøre eleverne om sproglige nuancer og stillag, så de kan anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes.

Skriftligt:
Der arbejdes med forskellige teksttyper fra bøger, blade, Internet, film og musikvideoer.
Computeren bruges til tekstbehandling, informationssøgning, stavekontrol og grammatikøvelser.
I grammatik arbejdes der med sprogets opbygning, centrale sætningsled, ordklasser og bøjningsmønstre, som sætter eleverne i stand til at udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog.
I forbindelse med det skriftlige arbejdes der med skriveprocessen fra idéfase til færdig tekst.

 

Seneste nyt

Musikefterskolen lukket frem til 13. april 2020

Musikefterskolen er i overrensstemmelse med myndighedernes anvisninger forsat lukket frem til den 13. april 2020. Vi klø...

Læs mere her

Generalforsamling på Musikefterskolen er aflyst

Den 1. april skulle Musikefterskolen i Humble have afholdt generalforsamling. Den er desværre aflyst og udskudt på ubest...

Læs mere her

Musikefterskolen lukker i 14 dage

Som konsekvens af regeringens udmelding den 11. marts, har Musikefterskolens ledelse og bestyrelse besluttet at lukke sk...

Læs mere her


Flere nyheder