Musikundervisning

Musikundervisningen består overordnet af:

Sammenspilsundervisning, Musikvalgfag, Musiktilbudsfag, SSB (Sang, Spil og Bevægelse), Musikhistorie, Musikoplevelse og møde med udøvende kunstnere, korsang samt soloundervisning på hovedinstrument.

Der kan vælges hovedlinje i “Rytmisk musik,” “Jazz,” “Folk and world” samt “Elektronisk Musik.”

Alle elever modtager 20 minutters ugentlig soloundervisning for at styrke både den enkeltes kunnen og det musikfaglige miljø på skolen

Undervisningen på de enkelte linjer skal give eleverne tekniske, teoretiske og faglige færdigheder inden for teori og praktisk musikudøvelse og musikproduktion på elektroniske medier.
Arbejdsformen veksler mellem praksis og teori, og et overordnet mål er, at eleverne bliver i stand til at skabe, udøve og opleve musik.

Et selvstændigt mål for undervisningen er at ‘åbne’ døre til musikalske landskaber og nye horisonter. Eleverne præsenteres for og “spiller sig” derfor gennem mange forskellige genrer, og der arbejdes med både historik og udtryk.

Praktisk:

  • Der arbejdes med forskellige genrer
  • Der arbejdes med arrangement, stilarter og besætning
  • Rotation indgår i begrænset omfang i undervisningen således at eleven stifter bekendtskab med flere instrumenter, og derved bliver bevidst om den enkeltes rolle i det samlede udtryk
  • Der arbejdes med den enkelte elevs musikalske udtryk og tekniske færdigheder herunder også stageperformance.

Teoretisk:

  • Den teoretiske undervisning omfatter i varierende omfang becifrings- og nodelære, almen musikteori og arrangement
  • Undervisningens teoretiske og historiske dimensioner skal endvidere give eleverne forudsætninger for i et vist omfang at tilegne sig og analysere musik fra forskellige genrer.

Performance og koncerter

Inden for linjerne arbejdes med udtryk og performance, så eleverne bliver i stand til at “komme ud over scenekanten” når de optræder. Derfor er liveoptræden ved interne cafeaftner og på skolens rejse til New York en del af undervisningen på linjerne. De enkelte linjer tilrettelægger herudover hvert år en to dages turne rundt på skoler og spillesteder, hvor materialet prøves af i praksis. Herefter udarbejdes på danskholdene en refleksionsopgave, hvor eleven bl.a. reflekterer over koncerterne, publikum, repetoire, optræden osv..

Rytmisk linje

På sammenspilsholdene arbejdes de første måneder lærerstyret med en indføring i basale grundbegreber og termer inden for den rytmiske musik. Holdene brører i denne periode grundlæggende becifringslære, kvintcirkel – tonika, dominant, subdominant samt grundlæggende improvisation.

Efter grundforløbet gives eleverne mere ansvar og indflydelse på genrevalg og arbejdsform. Der kan vælges genrer til fordybelse, og der arbejdes i perioder i mindre grupper inden for de forskellige linjer.

Elektronisk Musik

Musikundervisningen indeholder både genrekendskab og en håndværksmæssig del, – altså både teori og praksis. Til den praktiske del bruger vi programmet Ableton Live 9, som alle elever, der vælger Elektronisk musik får installeret på deres egen laptop. I undervisningen vil programmets vigtigste funktioner blive gennemgået, og du bliver fortrolig med alle dets basale funktioner og i stand til at lave egne færdige produktioner. Du behøver ikke have kendskab til Ableton Live 9 for at tilmelde dig, men erfaring med elektronisk musik er en fordel.

Jazz 

På jazzlinjen introduceres eleverne til jazzens standardrepertoire, såvel det ældre som det moderne – og det helt nye! Der lægges særlig vægt på improvisation, og derfor vil man på jazzlinjen få rig mulighed for at arbejde med sit solospil.

På jazzlinjen vil der blive arbejdet med temaer og arrangementer fra forskellige perioder. Eleverne vil få et solidt kendskab til jazzens historie. Der arbejdes med teori for at forstå de musikalske virkemidler, der kendetegner genren. På Jazzlinjen er det vigtigste imidlertid at spille jazz, at lære at lede og organisere et band, herunder at transponere og arrangere for givne besætninger, samt få erfaringer med at spille jazz.

Folk og world

På Folk og Worldlinjen arbejdes med en bred vifte af “folk” fra forskellige lande i bredeste forstand, samt sammensmeltningen mellem traditionelle musikgenrer og den rytmiske musik. Der kan således arbejdes med dansk/nordisk traditionel musik, country/Bluegrass, irish folk, folkrock samt latin og afrikansk inspireret world music.

I undervisningen arbejdes der med:
De enkelte genres kendetegn og særlige instrumentering. Den traditionelle form kontra moderne arrangementer.
Storspil – komplekse arrangementer og mindre grupper, hvor den enkelte musikers rolle anskueliggøres.
Spil til dans.
Musikalsk optræden i forskellige sammenhæng både på og udenfor skolen.

I folkemusikken er det ofte melodien der er det bærende element i musikken, derfor stifter alle uanset instrument bekendtskab med melodispil, og der bliver lagt vægt på såvel gehørspil som nodelæsning under indstuderingen.

Seneste nyt

Kom på MusikCamp 2020

Fra den 26. juli – 1. august 2020 afholder vi vores populære MusikCamp for unge mellem 12 og 15 år, der er vilde med mus...

Læs mere her

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble. Når du og dine forældre besøger os, bliver I vist rundt på skolen af to...

Læs mere her

PåskeCamp bliver PinseCamp

I år er Musikefterskolens PåskeCamp blevet til en PinseCamp pga. COVID-19. Så fremt det stemmer overens med myndighedern...

Læs mere her


Flere nyheder