Kreativitet og innovation.

Kreativitet og innovation søges integreret i den daglige undervisning på de enkelte studieretninger, således at elevernes kreative arbejdsmetoder og kompetencer udfordres og stimuleres.
Vi vil forsøge at skabe sammenhæng mellem de faglige og musisk/kreative arbejdsformer så eleverne oplever en sammenhæng mellem den boglige og den musiske undervisning. Det er målet, at eleven skal blive i stand til at innovere faglig viden og kunnen i skabende, kreative processer og sammenhænge. Det er formålet, at undervisningen ikke alene styrker elevernes faglige fundament, men samtidig stimulerer og stiller krav til elevernes videnstilegnelse, videnshåndtering, kommunikation, kreativitet, innnovations- og samarbejdsevner.

På de enkelte studieretninger indgår formidling derfor som en vigtig del af projekterne. Formidlingens sprog og form vil afhænge af fag og kontekst, hvilket er en vigtig erfaring for eleven. Evnen til at kunne formidle og kommunikere et stofområde på vedkommende måder til forskellige målgrupper  udfordrer eleven på mange kompetenceområder:

Formidling lægger op til at inddrage kreativitet og skabende processer i forhold til det stof, der skal formidles og målgruppen.
Formidling tvinger eleven til refleksion over stoffet og det tillærte.
Formidling stiller krav til elevens evne til at strukturere og planlægge.
Formidling stiller krav til elevens skriftlige, mundtlige og kreative/musiske formuleringsevner

En ordentlig formidling forudsætter –

 • Overvejelser over formidlingssprog og metode
 • Overvejelser om formidlerens rolle.
 • Overblik og sikkerhed i det stof, der skal formidles (motivationsfaktor i forhold til stoffet?)
 • Refleksion over forløb/”det lærte”
 • Overvejelser om væsentligt og uvæsentligt
 • Overvejelser om målgruppen og målgruppens forhåndsviden og interesse
 • Inddragelse af kreative og skabende processer

– disse overvejelser og temaer inddrages derfor som en naturlig del af undervisningen, der endvidere naturligt kommer omkring emner som

 • Formidlingsformer og genrer (skriftligt, mundtligt, musiske oma. udtryksformer)
 • Kommunikation
 • Kropssprog
 • Performance
 • Brugen af praktiske og tekniske hjælpemidler (computere, tablets, billedmateriale, øvrige medier, musik, osv. osv.) ift. konteksten

Seneste nyt

Besøgsdag erstatter Efterskolernes dag

Efterskolernes dag er som landsdækkende begivenhed aflyst. Efterskoleforeningen har dog givet tilladelse til at afholde ...

Læs mere her

Efterskolernes dag 2020

Søndag den 27. september kl. 11:00 - 18:00 holder Musikefterskolen i Humble åbent hus i forbindelse med Efterskolernes d...

Læs mere her

Kom på MusikCamp 2020

Fra den 26. juli – 1. august 2020 afholder vi vores populære MusikCamp for unge mellem 12 og 15 år, der er vilde med mus...

Læs mere her


Flere nyheder