Historie

Historieundervisningen på Musikefterskolen i Humble  ligger i eller i forbindelse med danskundervisningen. Der knyttes ligeledes an til undervisningen gennem fortælling og forelæsningstimer omhandlende f. eks konkrete historiske begivenheder, historiske perioder og deres kendetegn.

Vi vil give eleverne et kronologisk overblik over begivenheder, udviklingsforløb og forandringsprocesser i både nationalt og internationalt perspektiv. Det historiske overblik og de forskellige begivenheders indflydelse på kultur, tankegang og kulturarv berøres. At besidde historisk viden og indsigt giver eleverne mulighed for at etablere sammenhængsforståelse og en voksende erkendelse af at være historieskabte såvel som medskabere af historie.

Vi vil lære eleverne:

  • at kunne placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område
  • at kende til almindelige betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem kronologisk
  • at kunne gøre rede for sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, de foregår i
  • at kunne relatere begivenheder fra Danmarks historie til kultur- og samfundsudvikling i andre dele af verden
  • at kunne anvende og forholde sig kritiske til forskelligartede materialer og kilder
  • at kunne sætte sig ind i værdier og holdninger, der ligger til grund for historiske begivenheder og samfundsforandringer
  • at kunne forklare om kulturer og kulturmøder i et udviklingsperspektiv

Desuden vil elementer fra faget indgå i kristendoms-, samfundsfags- såvel som danskundervisningen, hvorved fagfaglige såvel som tværfaglige aspekter bearbejdes. Det er således tanken, at fagenes gensidige påvirkning tydeligt fremtræder, og at undervisningen som helhed er dynamisk.

Historieundervisningen på Musikefterskolen har særligt fokus på perioden fra 1820 og frem til i dag.

Der lægges vægt på perioden fra enevælde til demokrati og derudover skal eleverne have kendskab til industrialiseringen, verdenskrigene og velfærdssamfundet (modernitet).

Seneste nyt

Kom på MusikCamp 2020

Fra den 26. juli – 1. august 2020 afholder vi vores populære MusikCamp for unge mellem 12 og 15 år, der er vilde med mus...

Læs mere her

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble

Nu kan du igen besøge Musikefterskolen i Humble. Når du og dine forældre besøger os, bliver I vist rundt på skolen af to...

Læs mere her

PåskeCamp bliver PinseCamp

I år er Musikefterskolens PåskeCamp blevet til en PinseCamp pga. COVID-19. Så fremt det stemmer overens med myndighedern...

Læs mere her


Flere nyheder