Historie

Historieundervisningen på Musikefterskolen i Humble  ligger i eller i forbindelse med danskundervisningen. Der knyttes ligeledes an til undervisningen gennem fortælling og forelæsningstimer omhandlende f. eks konkrete historiske begivenheder, historiske perioder og deres kendetegn.

Vi vil give eleverne et kronologisk overblik over begivenheder, udviklingsforløb og forandringsprocesser i både nationalt og internationalt perspektiv. Det historiske overblik og de forskellige begivenheders indflydelse på kultur, tankegang og kulturarv berøres. At besidde historisk viden og indsigt giver eleverne mulighed for at etablere sammenhængsforståelse og en voksende erkendelse af at være historieskabte såvel som medskabere af historie.

Vi vil lære eleverne:

  • at kunne placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område
  • at kende til almindelige betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem kronologisk
  • at kunne gøre rede for sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, de foregår i
  • at kunne relatere begivenheder fra Danmarks historie til kultur- og samfundsudvikling i andre dele af verden
  • at kunne anvende og forholde sig kritiske til forskelligartede materialer og kilder
  • at kunne sætte sig ind i værdier og holdninger, der ligger til grund for historiske begivenheder og samfundsforandringer
  • at kunne forklare om kulturer og kulturmøder i et udviklingsperspektiv

Desuden vil elementer fra faget indgå i kristendoms-, samfundsfags- såvel som danskundervisningen, hvorved fagfaglige såvel som tværfaglige aspekter bearbejdes. Det er således tanken, at fagenes gensidige påvirkning tydeligt fremtræder, og at undervisningen som helhed er dynamisk.

Historieundervisningen på Musikefterskolen har særligt fokus på perioden fra 1820 og frem til i dag.

Der lægges vægt på perioden fra enevælde til demokrati og derudover skal eleverne have kendskab til industrialiseringen, verdenskrigene og velfærdssamfundet (modernitet).

Seneste nyt

Adventskoncert i Humble Kirke

Tiden nærmer sig for den årlige adventskoncert, hvor vi traditionen tro indbyder til stemningsfuld korkoncert i Humble K...

Læs mere her

JazzCamp – nyt camptilbud på Musikefterskolen i Humble

For første gang byder Musikefterskolen inden for til JazzCamp. JazzCamp er et tilbud til dig, der er vild med jazz og ge...

Læs mere her

Koncert: DJ i verdensklasse!

Anastasia Kristensen er et stjerneskud på den internationale DJ-scene. Den dansk-russiske DJ og producer har turneret ve...

Læs mere her


Flere nyheder