Science, Fysik og Kemi

Formålet med undervisningen i Science og fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om og indsigt i naturvidenskabelige emner og forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af og forståelse for naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer med henblik på at øge elevernes forståelse af den verden, de selv er en del af.Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle elevernes interesse for naturfænomener, naturvidenskab, teknologi og teknik med henblik på at udvikle naturvidenskabelig erkendelse og nysgerrighed. Eleverne skal forøge deres muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Især på studieretningen Science, hvor der er afsat mere tid til naturfagsundervisningen, indarbejdes gennem projektarbejder en eksperimenterende og forskningsbaseret tilgang til undervisningen.Undervisningen skal stimulere elevernes lyst til at tage medansvar for brugen af naturressourcer samt styrke deres lyst til at påvirke debatter og beslutningsprocesser lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en forudsætning for og vigtig del af vor kultur og vort verdensbillede.

Der arbejdes med robotteknologi, programmering og udvikling som et forløb i undervisningen.

Specielt for 9. klasse
Der arbejdes med udvikling og systematisering af elevernes begreber om energi, energiomsætning, ressourcer, produktion og miljø.Samspillet mellem fysik og kemi og deres anvendelse i den moderne teknoæogi illustreres og præciseres ved behandling af udvalgte eksempler. Eksemplerne bør tage udgangspunkt i elevernes nære omverden.Begrebet ioniserende stråling behandles med udgangspunkt i beskrivelsen af virkning på levende væv, – blandt andet baggrundsstrålingen og sundhedssektorens anvendelse af ioniserende stråling.Hvor det er muligt, skal miljømæssige aspekter inddrages i undervisningen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at danne egne holdninger som grundlag for kritisk stillingtagen og handling.

Specielt for 10. klasse
Der arbejdes med naturens “mikro-verden”. Svingninger og bølger og hele “Det elektromagnetiske spektrum”.

Undervisningen omfatter udviklingen af forskellige atommodeller i forskellige tidsperioder og eksempler på, at de atomare beskrivelser af grundstoffer og kemiske forbindelser, kan give indsigt i fænomener og sammenhænge i naturen. Der arbejdes med organiske forbindelser, samt de forskellige former for kemisk binding.

Begrebet ioniserende stråling behandles med udgangspunkt i beskrivelsen af virkning på levende væv, – blandt andet baggrundsstrålingen og sundhedssektorens anvendelse af ioniserende stråling. Endvidere omfatter undervisningen atomkerneprocesser med fokus på fissionsprocessen.

Hvor det er muligt, skal miljømæssige aspekter inddrages i undervisningen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at danne egne holdninger som grundlag for kritisk stillingtagen og handling.

Seneste nyt

Kom og oplev årets musikforestilling: Hjerte

Hjertet er velsagtens et af de mest kendte og udbredte symboler, der findes. De fleste ved, hvad det handler om, når det...

Læs mere her

Hatiansk voodoo-musik og dub på Musikefterskolen i Humble

Det bliver en koncert ud over det sædvanlige, når Chouk Bwa og The Ångströmers spiller på Musikefterskolen i Humble sønd...

Læs mere her

Tilmeld dig årets PåskeCamp

Den 5. og 6. april 2020 kan du komme til gratis PåskeCamp på Musikefterskolen i Humble.  PåskeCamp er et intenst døgn fy...

Læs mere her


Flere nyheder