Økonomi

Økonomi er en vigtig overvejelse i forbindelse med et efterskoleophold. Hvor meget det koster for den enkelte, bestemmes af hjemmets indkomstforhold. Alle er berettigede til statsstøtte, der fratrækkes skolens ugepris, men støtten beregnes på baggrund af husstandsindkomsten for det kalenderår der ligger 1,5 år forud for skolestarten.

For skoleåret 2020-21 er det altså husstandsindkomsten i kalenderåret 2018, der er beregningsgrundlaget. Du kan gå ind på Efterskoleforeningens hjemmeside og indtaste din indkomst i Prisberegneren. Skolen opkræver den samlede pris – fratrukket statsstøtten – i 10 rater fra august, hvor skoleåret starter. Ugeprisen i skoleåret 20-21 er kr 2.495,00 hvorfra der trækkes statsstøtte.

Hvis I har problemer med at finansiere et efterskoleophold, så kontakt os. Skolen modtager hvert år en pulje fra Staten til individuel elevstøtte. Den individuelle elevstøtte kan søges som et supplement til statsstøtten, hvis der sker ændringer i husstandens økonomiske forhold.

Hvis du vil vide mere om individuel elevstøtte og hvordan du ansøger, kan du ringe til skolens kontor på telefon 6257 1363

Tag endelig kontakt og få en snak om jeres muligheder – i forbindelse med økonomi findes der ingen dumme spørgsmål.

Seneste nyt

PåskeCamp bliver PinseCamp

I år er Musikefterskolens PåskeCamp blevet til en PinseCamp pga. COVID-19. Så fremt det stemmer overens med myndighedern...

Læs mere her

Musikefterskolen lukket frem til 13. april 2020

Musikefterskolen er i overrensstemmelse med myndighedernes anvisninger forsat lukket frem til den 13. april 2020. Vi klø...

Læs mere her

Generalforsamling på Musikefterskolen er aflyst

Den 1. april skulle Musikefterskolen i Humble have afholdt generalforsamling. Den er desværre aflyst og udskudt på ubest...

Læs mere her


Flere nyheder