Personlig udvikling

På Musikefterskolen har vi et mål om at danne og uddanne stærke unge mennesker, som er klar til livet. Hos os er livskundskab et vigtigt begreb, som gennemsyrer undervisningen:

  • Vi har en række alment dannende fag og et fleksibelt skema, som giver tid til fordybelse i livets vigtige spørgsmål
  • Vi har en lang række projekter, hvor eleverne udvikler deres kompetencer gennem oplevelser og skabende processer
  • Vi gør vores yderste for, at åndsfrihed, ligeværd og åbenhed gennemsyrer al samvær og undervisning på efterskolen
  • Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at sørge for, at hver enkelt elev oplever ‘at høre til’ i et levende og forpligtende fællesskab