Boglig undervisning

Et år på Musikefterskolen i Humble er lærerigt i mere end én forstand. Som elev hos os udvikler du dig som menneske og som musiker, men vi lægger også stor vægt på at udvikle dig bogligt, så du har de bedste forudsætninger for at gå videre i uddannelsessystemet efter efterskolen. Uanset om du har svært ved de boglige fag eller er verdensmester, udfordrer og udvikler vi dig fagligt gennem vores tre forskellige klassetyper: Basis klasse, Gymnasieforberdende klasse og Studie 10. 

Undervisningens niveau, indhold og forventningerne til elevens selvstændighed varierer for de tre klassetyper, men fælles for alle tre klasser er vores forventning om, at du engagerer dig i undervisningen og yder en seriøs arbejdsindsats.

Basis klasse

Basis klassen er for dig, der har svært ved de boglige fag og har brug for at få dit faglige fundament på plads, inden du skal videre på en ungdomsuddannelse. Vi tilbyder et roligt klassemiljø med få elever og ekstra lærerressourcer, så du får de bedste betingelser for at fordybe dig og udvikle dig fagligt. Det faglige niveau svarer til en almindelig 9. eller 10. klasse, og undervisningen er målrettet dig, der er ikke nødvendigvis vil i gymnasiet eller er i tvivl om, hvilken retning din ungdomsuddannelse skal gå. 

Gymnasieforberedende klasse

I den gymnasieforberende klasse fokuserer vi på at give dig de bedste forudsætninger for at forsætte på en af de gymnasielle uddannelser, når du har afsluttet efterskolen. Du skal indstille dig på at blive udfordret bogligt af vores engagerede lærere. Vi forventer ikke, at du kan det hele, men vi forventer, at du har lyst til at prøve. 

Hos os betyder gymnasieforberedende, at du gennem året vil møde fagligt indhold, arbejdsmetoder og opgaveformer, der ligner dem, du kommer til at møde i gymnasiet. Det betyder også, at du vil udvikle din evne til at arbejde selvstændigt og tage ansvar for egen læring, sådan som det forventes i gymnasiet. Du kan vælge den gymnasieforberedende klasse uanset om du går i 9. eller 10. klasse. 

Studie 10 

Studie 10 er vores særlige 10. klasse, der sætter fokus på projektarbejde, kreativitet og studieforberedelse. Undervisningen i Studie 10 veksler mellem tværfaglig, projektorienteret undervisning og undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. 

Den projektorienterede tilgang betyder, at du som elev har indflydelse på, hvad du arbejder med og hvordan. Gennem året udvikler du dine evner inden for ideudvikling, procesledelse, samarbejde og formidling. Studie 10 er prøve- og karakterfri. I stedet afsluttes skoleåret med et større projektarbejde, og du får en udtalelse om din faglige udvikling gennem året. 

Du kan kun vælge Studie 10, hvis du er erklæret uddannelsesparat fra din tidligere skole. Arbejdsformerne i Studie 10 sætter nemlig store krav til din modenhed, din evne til at arbejde selvstændigt og tage ansvar for egen læring. 

Ugentlig lektiecafé

Du får ikke mange lektier for fra dag til dag, da der foregår så mange andre ting på efterskolen i løbet af ugen, som vi gerne vil have du engagerer dig i, men der er selvfølgelig stadig afleveringer, der løbende skal laves.

En aften om ugen er der derfor frivillig lektiecafé, hvor du sammen med dine venner kan hygge dig med at få lavet dine afleveringer eller andre lektier. Her kan du altid få hjælp af en lærer, ligesom vi også hygger med kaffe og te.

Samlæst 9. og 10. klasse

På Musikefterskolen blander vi 9. og 10. klasse i de boglige fag, da vi har erfaring med, at det giver en mere sammenhængende skole. Tysk/fransk og fysik er frivilligt for 10. klasse, mens man i 9. klasse fortsætter med det sprogfag, man har haft i folkeskolen.

Du kan læse mere om de enkelte boglige fag i vores Indholdsplan.

Fordybelse Fokus

Seneste nyt

Besøgsdag erstatter Efterskolernes dag

Efterskolernes dag er som landsdækkende begivenhed aflyst. Efterskoleforeningen har dog givet tilladelse til at afholde ...

Læs mere her

Efterskolernes dag 2020

Søndag den 27. september kl. 11:00 - 18:00 holder Musikefterskolen i Humble åbent hus i forbindelse med Efterskolernes d...

Læs mere her

Kom på MusikCamp 2020

Fra den 26. juli – 1. august 2020 afholder vi vores populære MusikCamp for unge mellem 12 og 15 år, der er vilde med mus...

Læs mere her


Flere nyheder